google36cea2328cc0dd2a.html

Szkło i dźwięk

Szkło i dźwięk

Co to są właściwości akustyczne (dźwiękoizolacja)?

Właściwości akustyczne okien i przeszkleń można zdefiniować przy użyciu kilku parametrów, z których najczęściej stosowanym jest izolacyjność akustyczna mierzona w pasmach oktawowych o częstotliwości 125, 250, 500, 1000, 2000 i 4000 Hz. Dźwiękoizolacyjność różnych konfiguracji szklanych należy ustalić poprzez wykonanie pomiarów, a ich wyniki stanowią przewodnik określający właściwości dźwiękoizolacyjne szkła. Istnieją również jednocyfrowe współczynniki akustyczne, z których dwa najczęściej stosowane to współczynnik redukcji ważonej Rw, uwzględniający korektę dla zmiennej wrażliwości ucha ludzkiego przy różnych częstotliwościach, oraz zależny od standardowego widma akustycznego hałasu ulicznego współczynnik redukcji hałasu ulicznego RA,tr. Z powyższych współczynników utworzono obecnie jednocyfrową wielkość liczbową, która zgodnie z normą EN ISO 717-1 określa wszystkie trzy współczynniki w sposób następujący:

Rw (C;Ctr)

Gdzie Rw, zwany współczynnikiem ważonej redukcji dźwięku, uwzględnia wrażliwość ucha ludzkiego na różne częstotliwości i może być wykorzystywany do pomiaru parametrów eksploatacyjnych alternatywnych produktów.

Właściwie co to znaczy i czym jest hałas?

Samochody, tramwaje, pociągi, trasy szybkiego ruchu, centra handlowe, zakłady przemysłowe, osiedlowe place zabaw, boiska, a nawet sąsiad majsterkowicz w bloku naprzeciwko, to potencjalne źródła wszędobylskiego, nieustannego i irytującego hałasu. Czy szyby zespolone mogą nam pomóc w ograniczaniu poziomu hałasu? Z pewnością tak. Jednak zanim użyjemy szkła do bezpośredniej walki z hałasem, na wstępie kilka ważnych informacji o nim samym.

Hałas, to bodziec dźwiękowy, wywoływany przez drgania lub fale, rozprzestrzeniające się w powietrzu, płynie lub ciele stałym (np. w ścianie). Są to minimalne zmiany ciśnienia powietrza, które są rejestrowane przez bębenek naszego ucha. „Słyszalne” zmiany ciśnienia powietrza mieszczą się w przedziale od 0,00002 Pa do 20 Pa. Dla porównania wartość ciśnienia atmosferycznego wynosi około 100 000 Pa.

Hałas składa się z dźwięków o różnej wysokości tonu. Częstotliwość wyraża się w hercach (Hz), czyli liczbie drgań na sekundę. Im wyższy ton, tym więcej przypada drgań na sekundę. Ucho ludzkie słyszy dźwięki o częstotliwości między 16, a 20.000 Hz. Akustyka w budownictwie uwzględnia tylko dźwięki w przedziale 50-5000 Hz, podzielone na pasma jednooktawowe (każda kolejna częstotliwość jest dwukrotnie wyższa od poprzedniej) lub 1/3 oktawy.

Natężenie hałasu („siła”) może być odczuwane jako duże, albo małe. Ucho rejestruje zmiany ciśnienia między 0,00002 Pa, a 20 Pa. Ponieważ jest to bardzo szeroki zakres, do określania „siły” hałasu posługujemy się podziałką logarytmiczną. Zgodnie z tą podziałką natężenie hałasu wyraża się w decybelach (dB), przy czym początek skali 0 dB, to próg słyszalności, poniżej którego ucho ludzkie niczego nie rejestruje, natomiast 140 dB, to próg bólu.

Hałas liczony w decybelach

Liczone w decybelach, 1 + 1 nie równa się 2! Dwa źródła akustyczne o natężeniu 50 dB każde, wytwarzają w sumie hałas o natężeniu… 53 dB. Podwojenie źródła hałasu wywołuje zwiększenie jego natężenia o 3 dB. Aby zwiększyć natężenie hałasu o 10 dB, należy dziesięciokrotnie zwiększyć liczbę źródeł hałasu. Ucho ludzkie nie reaguje na poziom natężenia hałasu w sposób liniowy. Podwyższenie natężenia hałasu o 10 dB (czyli dziesięciokrotne zwiększenie ilości źródeł hałasu) jest odbierane przez nasze ucho jako jego podwojenie. Konsekwencje tego zjawiska są następujące:

Obniżenie natężenia hałasu o 1 dB jest zaledwie słyszalne.

Obniżenie natężenia hałasu o 3 dB jest słyszalne.

Obniżenie natężenia hałasu o 10 dB o połowę zmniejsza odczucie hałasu.

Wrażliwość akustyczna ucha ludzkiego jest różna dla różnych częstotliwości dźwięków. Przy dźwiękach niskich jego wrażliwość jest mniejsza. Aby uwzględnić to zjawisko, dokonuje się ważenia fizycznych poziomów natężenia hałasu według krzywej, zwanej krzywą „A”. Poziomy natężenia hałasu wyrażone w dB (A) lepiej odzwierciedlają dyskomfort związany z hałasem. Urządzeniem pozwalającym na bezpośredni pomiar natężenia hałasu w dB lub w dB (A) jest sonometr.

Czy tylko rodzaj szkła ma wpływ na dzwiękoszczelność budowli?

Szkło nie jest jedynym elementem konstrukcji okna mającym wpływ na tłumienie hałasu. Drugim składnikiem są kształtowniki okienne, w których szkło zostało osadzone. Szkło i rama jako całość decydują o izolacji akustycznej okna. Z tego względu zaleca się, aby typ szkła był dostosowany do typu ramy i uszczelnienia. Szkła o wysokim współczynniku izolacji akustycznej wymagają montażu w ramach o bardzo dobrych parametrach.

Artykuł Anny Kłosowskiej, na podstawie materiałów opublikowanych w sieci www http://oknotest.pl/poradnik-okienny http://www.guardian-czestochowa.com

 

Share This

Polub to

Udostępnij swoim znajomym!